Co-Give Gotland

Under de senaste åren har stor uppmärksamhet riktats på Östersjöns vattenkvalité och den bristande dricksvattentillgången på Gotland. Klimatet ändras och vattentillgången har påtagligt påverkat besökare och ortsbor på Gotland. 

Det finns projekt på Gotland som har fokus på vatten och miljöfrågor. Hållbar utveckling kräver både engagemang och resurser och därför jobbar vi med en finansiell lösning som vi kallar Co-Give Gotland. De insatser som Co-Give Gotland skall stödja är sådana som kommer både besökare och ortsbor tillgodo. Vi vill hjälpa till i projekt där medel kan göra skillnad för klimatet och vattenförsörjningen på Gotland. 


Varför ska jag bidra?

Vi tror att vi delar kärleken till Gotland och allt vad Gotland kan erbjuda och att du vill fortsätta besöka Gotland om och om igen. Genom att ge ett bidrag så stödjer du den lokala utvecklingen. För 10 kr per dygn så är du med och bidrar. Tillsammans kan vi hjälpas åt att förbättra vattentillgången och miljön på Gotland. Detta är ett privat initiativ för att hjälpa till och stödja lokala miljöprojekt på Gotland.  


Till vad går pengarna?

Co-Give Gotland är med och delfinansierar vatten- och miljöprojekt på Gotland. Co-Give Gotland ansvarar för hur pengarna ska förvaltas och fördelas i projekten. Insamlade pengar kommer oavkortat gå till årets utvalda projekt. Varje år kommer bidraget gå till ett projekt utsett av Co-Give Gotland.